Zemini çekme altından

NEYİN ÜZERİNDE OTURUYORSUN?

1-Uygun zemin yoksa bina yıkılacaktır.

2-Malzeme, statik, mühendislik tam olsa da…

3-Zemini güçlendirmeden inşaat olmaz.

4-Olursa da depreme kadar ayakta kalır.

5-Dayandığın zemine dikkat et.

Zemini çekilen ayakta kalır Zemin; taban, yer, döşeme…

Dayanak, temel, ortam, yeryüzü

Zeminden beklenen, istikrar ise istikrarsızlığı, deprem olgusunu tanımlar.

Tanımlamakla kalmaz; tetikler

Altından zemin kaymıştır ve binanın dayanacak yeri kararsızlaşmıştır.

Zemin; daima bir temele dayanır.

Üzerinde karar kılacağı zemin olmadığında, coğrafya dahi değişir.

Zemin mekaniği, bu değişimin nicelik ve niteliğini araştırır.

İnşaatta zemin, binanın temelinin bastığı yerdir.

Altından zemin çekilmiş her yapı, yıkılmaya mahkûmdur.

Çoğu yıkım, zeminsizliktendir.

1999 Marmara Depremi öncesi; imar iskân izni alırken zemin etüdü, sadece bir formaliteydi.

Evrakın arasına sıkıştırılan birkaç banknot ile imzalanıverirdi o ruhsat.

Sonra 17 Ağustos sabaha karşı tabiattan mesaj geldi: Zemin önemlidir

Binlerce canımızdan olduk.

Zemine dikkat etmemenin bedelini çok ağır ödedik.

Ekonomimiz ödedi, büyüme rakamlarımız ödedi.

Hatta 2001 krizi depremle inşa edildi denilebilir.

Yetmedi; siyasi cephe de bugünkü iktidarı var etti.

Bugün daha ağır deprem ile karşı karşıyayız.

Hangi toplumsal değişimleri ortaya çıkaracak, belli değil.

Ama bir kez daha öğrendik ki zemini önemsenmemiş her yapı, deprem kurbanı olur.

BİNANIN DAYANACAK ZEMİNİ VAR MI?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir