İtidal herkese gerek

İTİDALİN 5 ÖDÜLÜ

1-Paniği senden uzak tutar

2-Orta ve makul yoldur

3-Sorun çözme yöntemidir

4-Erdemdir, ahlaka dairdir

5-Daima dengeyi gözetir

Mutedil davran ki ölçülü olabilesin.

Aşırılık, başarıya düşman olandır.

İtidal; aşırı olmama durumudur. Ilımlılık, ölçülülüktür. İtidal kamunun davranış sistematiğidir aynı zamanda.

Özel ve kamu alanını her türlü aşırılıktan koruma iradesidir. İtidal bir erdemdir. Ahlaka dairdir. Soğukkanlılıktır.

İtidal sınırlarını aşan her eylem, kendi hareket alanına geri döner. Bazen maliyetli olur, bazen sancılı olur ancak döner. Zira yaşam ölçülü hareket bütününün bileşimidir.

Arapça ADL kökünden gelir ve iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal olarak tanımlanır. Adalet kelimesinin bir anlamı da zaten ‘itidal ve istikamet’tir. 

Düzgünlük, denge, doğruluk… İtidalli davrananın genel karakteri olur.

Şaşkınlık insanı daima yanlış yollara, itidal ise makul olan orta yola götürür. Sorunları ancak itidal ile yaklaşırsak çözebiliriz.

İnsanın sorun çözme yeteneği inanılmazdır.

Bu yetenek, acelecilikte körelebilir. Ancak itidalle yaklaşınca beynimiz bir sistem oluşturur, yöntem geliştirir, uygular.

Nice kabiliyet, itidalli davranılmadığı için ziyan olmuştur.

   MUTEDİL DAVRANMAYI BAŞARABİLİYOR MUSUN?

twitterpinterestlinkedinrssby feather

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir