Düzen restorasyonu

DÜZENİN 5 ÖZELLİĞİ

1-Bireyini hayatta tutar

2-Değer üretir

3-Değişim enerjisi dışarıdan gelir

4-Eninde sonunda çökmeye mahkûmdur

5-Farklılıklara yeniliklere düşmandır

Her düzen bozulası, her kaos düzene varılasıdır.

Aristo; “Devlet” eserinde; “değiştirilemeyen bir düzen, kötüdür” der bize… Doğrudur. Zira her düzen, artan entropi ile çürümeye, kokuşmaya ve dağılmaya yüz tutmuştur.

İçine, düzeni tazeleyecek unsurlar koyma başarısını gösterenler, daha uzun süre dayanan yönetimler kurabilmişlerdir. Hayatın düzen bozucusu; ölümdür.

O bile bir başka düzenin kurucusu sıfatını taşıyacaktır. Hiçbir düzen kendi rızasıyla değişmez, bunun için değişim enerjisinin dışarıdan gelmesi gerekir.

Bu bir tehdit, düşman, virüs, savaş, afet olabilir.

 Düzenin güçlü yanı, değer üretme becerisidir. Zayıf yanı, farklılıklara, yenilenmeye düşmanlığıdır.

Fırsatı; gelişme, tehdidi ise topyekûn yok oluş kaderidir.

Neticede hayat; düzen içre yürür. Her düzen bozulası, her karmaşa düzene varılası enerji taşır. Düzen koyucu isen bil ki düzenin bozulacaktır.

Bu yüzden arada düzen restorasyonu yapsan iyi olur. Bunun da yolu, ahengini kendi içinde arayıp bulmaktan geçer

   İÇİNDE OLDUĞUN DÜZENİNDEN MUTLU MUSUN?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir