Yine dertli dertli iniliyorsun

BOZUK DÜZENİN 5 SONUCU

1-Hukukun gücü gider

2-Güçlünün hukuku gelir

3-Adil olana zulmedilir

4-İktidar yakını yüceltilir

5-Liyakat dışlanır

Hayat; düzen içre yürür. Her düzen bozulasıdır. Her karmaşa düzene varılası enerji taşır.

Düzen; yerleştirmedir, tertiptir. Yerleştiren düzenin insanları, tertip; bu insanların çıkarlarıdır. Komplo, bizim dışımızda ve bize hizmet etmeyen düzenin adıdır.

Akordunu bizim yapmadığımız sazın müziğine muhatap olmaktır.

Kuralını bizim koymadığımız oyunun içine düşmek, bizim üretmediğimiz planın figüranı olmaktır.

Karacoğlan; Turna Semahında, yâd düzenden söz eder. Yâd; tuzak demektir ve turnayı, tuzak düzeneğine dair uyarır;

Yine dertli dertli iniliyorsun / Sarı turnam sinen yaralandı mı / Hiç el değmeden de iniliyorsun / Sarı turnam sinen yaralandı mı

Yoksa ciğerlerin parelendi mi/ Yoksa sana yâd düzen mi düzdüler / Perdelerin tel tel edip üzdüler / Tellerini sırmadan mı süzdüler.”

Düzeni kim ister? Ondan fayda uman elbette…

Peki kim bozmak ister? Ondan zarar gören, yarar sağlayamayan…

Demokratik sol söylem; “bu düzen değişmelidir” sloganıyla iktidara gelmişti.

Garip olan onları iktidardan indiren merkez sağın da söylemi, yine bozuk düzen olacaktır.

        SENCE BU BOZUK DÜZEN DEĞİŞEBİLİR Mİ?

twitterpinterestlinkedinrssby feather
DEVAMINI OKU

Hayatın öte yakası

SANATIN 5 MUCİZESİ

1-Bireyi, toplumu mutlu eder

2-Birbirimize yakınlaştırır

3-Bizi düşündürür, dengeler

4-Ben’i Öteki ile hemhal kılar

5-Beynimizi, yeteneğimizi keşfettirir

Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır.

Hayat; canlı, sağ olma durumudur. Yaşandığında variyet gösterir. Yaşamı canlı tutan ise anlam kazanmasıdır.

Anlamı ancak yaratıcı güçleri besleyerek yakalayabiliriz.

Giderek toplumun üzerine çöken sevgisizlik, çürüme, yozlaşma, yalandan uzaklaşmak; yaratıcı gücü ortadan kaldırmamak için elzemdir. Y

eni ufuklara açılmak, yaşam kirliliğinden arınmadan geçiyor. İşte bu nedenle sanat ve eğitim ile toplumun üretici güçlerinin neferi olma zorunluluğu vardır.

Sanatı dışlarsan, eğitim kabul etmez öğretimle yetinirsen, hayatın öte yakasına varamazsın.

Hayat, perdenin arkasında  / Hayatın öte yakasında
Şu gaflet yükü insana bak / Kendinden varlık cakasında

Yaşadığımız hayatın beri yakasında kaos var, sorun var, salgın var, hayatın bin bir türlü gailesi var.

Ancak hayata öte yakadan bakamıyorsak, üzerimize çöken sevgisizlik, çürüme, yozlaşma, yalandan uzaklaşamayız.

Toplumu iri ve diri tutan temel dinamiklerin başında eğitim ve sanat gelir.

        HAYATINDA SANATA YER VERİYOR MUSUN?

twitterpinterestlinkedinrssby feather
DEVAMINI OKU

Düzen restorasyonu

DÜZENİN 5 ÖZELLİĞİ

1-Bireyini hayatta tutar

2-Değer üretir

3-Değişim enerjisi dışarıdan gelir

4-Eninde sonunda çökmeye mahkûmdur

5-Farklılıklara yeniliklere düşmandır

Her düzen bozulası, her kaos düzene varılasıdır.

Aristo; “Devlet” eserinde; “değiştirilemeyen bir düzen, kötüdür” der bize… Doğrudur. Zira her düzen, artan entropi ile çürümeye, kokuşmaya ve dağılmaya yüz tutmuştur.

İçine, düzeni tazeleyecek unsurlar koyma başarısını gösterenler, daha uzun süre dayanan yönetimler kurabilmişlerdir. Hayatın düzen bozucusu; ölümdür.

O bile bir başka düzenin kurucusu sıfatını taşıyacaktır. Hiçbir düzen kendi rızasıyla değişmez, bunun için değişim enerjisinin dışarıdan gelmesi gerekir.

Bu bir tehdit, düşman, virüs, savaş, afet olabilir.

 Düzenin güçlü yanı, değer üretme becerisidir. Zayıf yanı, farklılıklara, yenilenmeye düşmanlığıdır.

Fırsatı; gelişme, tehdidi ise topyekûn yok oluş kaderidir.

Neticede hayat; düzen içre yürür. Her düzen bozulası, her karmaşa düzene varılası enerji taşır. Düzen koyucu isen bil ki düzenin bozulacaktır.

Bu yüzden arada düzen restorasyonu yapsan iyi olur. Bunun da yolu, ahengini kendi içinde arayıp bulmaktan geçer

   İÇİNDE OLDUĞUN DÜZENİNDEN MUTLU MUSUN?

twitterpinterestlinkedinrssby feather
DEVAMINI OKU