Kayıtsızlık maskeni indir

KAYITSIZLIĞA 5 ÇARE

1-Ortada kriz varsa hasar tespiti yap

2-Olan bitene karşı sorumluluk al

3-Körü körüne sana itaatkârlardan uzaklaş

4-Yaşananlar karşısında aşırı hassas da olma

5-Adımlarının sonuçları mutlaka değerlendir

Adeta intihar edercesine dolu dizgin uçuruma yuvarlanmaktır kayıtsızlık… Yaşanan bir durumla başa çıkmaya çalışırken seçilen yöntem, maskelenen sorunları da görmezden gelmeye neden olur. Üretilmiş körlüktür.

Ben merkeziyetçiliğin tırmanışıdır. Gücünü kibrinden alır. Başkaları için tehlikenin zirvesidir.

Hırsızlık, yasaları çiğnemek, sağduyuyu ve realiteyi bir kenara bırakıp kendi istekleri ile hareket etmektir.

Ben ve öteki arasında iken ötekine aldırmamaktır, düşünce ve varlığını yok saymaktır.

Dikkatsizlik, düşüncesizlik, tedbirsizliktir. Sonuçlarına aldırış etmeksizin hareket etmektir.

Öfke ve hiddetle beslenir. Kayıtsızlık maskelenebilir. Ne zaman bu maske indirilirse işte ol zaman gerçeklerle yüzleşilir.

Kayıtsız biri sizin hayatınızda olumsuz etkiler üretebilir.

Eğer bu siz iseniz, etrafınızda akıp giden hayatı sorgulamıyor, olanlara aldırış etmiyor, büyük ihtimalle sorunları kendi sorumluluk alanınızın dışına öteliyorsunuz.

Kayıtsızlık, saygısızlıktır.

       KAYITSIZLIKLARINI SORGULUYOR MUSUN?

DEVAMINI OKU

Kayıtsızlık etkin silah

5 ŞEYE KAYITSIZ KALMA

1-Sağlığına

2-Aşına Eşine İşine

3-Değer üretmeye

4-Bilgi edinmeye

5-Yardımlaşmaya

Ekonomisi kayıt dışında, sorunlarına kayıtsız ülkenin kayda değer başarısı olur mu?

Kayıtsızlığın; sahte gündeme olsun.

Kayıtsızlık; aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, duyarsızlık, karşılığı bir kelime… Kayıtsız kaldıklarımız, bizim hayata karşı tutumumuzu belirler.

Kayıtsızlıkla pek çok sorundan uzak durabilirsin fakat bu sorunları çözmek değildir.

Kayıtsız kaldıklarımıza dikkat etmeli. Zira kayıtsız kalınmayacak yığınca değer, bizi hayatta tutanlar olabilir.

Kayıtsızlık çoğu kere korunma güdüsüyle oluşur. Ancak kayıtsız kalmayı kendine huy edinenler; bencilleşmiş olur.

Kayıtsızlık, korkaklıktan ziyade değersizleştirmekten kaynaklı bir tutumdur. Bazen en büyük ceza halini alır ve kişiyi, kayıtsızlık kurşunuyla vurabilirsin. Görmezden gelir, onun varlığını yok sayabilirsin.

Kayıtsızlık, neleri kayda değer bulduğunu da tanımlar. Eğer hayatından çer çöpü dışlar ve değer üretmeyen her şeye kayıtsız kalırsan, bu seni yüceltebilir de…

Fakat temel sorumluluklarına kayıtsız kalamazsın.  Bu durumda kayıtsızlık yumuşaklığından daha sert hiçbir şey yoktur. Kimse tesadüfen kayıtsız kalamaz.

    SORUNLARA KAYITSIZLIĞIN, KORKAKLIĞIN MI?

DEVAMINI OKU